عزیز – گرامی اسلام سیاست جامعه اسلامی

عزیز – گرامی: اسلام سیاست جامعه اسلامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ادعای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را رد کرد

وزارت کشور، درپی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه شرکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با صدور اطلاعیه‌ای ای

وزارت کشور ادعای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را رد کرد

وزارت کشور ادعای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را رد کرد

عبارات مهم : ایران

وزارت کشور، درپی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه شرکت شهرداری ها و دهیاری های کشور با صدور اطلاعیه ای این ادعا را رد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، در متن کامل اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور که در پی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه شرکت شهرداری ها، صادر شد آمده هست؛

وزارت کشور ادعای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را رد کرد

نظر به انتشارات اظهاراتی منسوب به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در بعضی رسانه ها با عنوان “اساسنامه شرکت شهرداری ها غیرقانونی است” و با عنایت به ضرورت تنویر افکار عمومی در خصوص ادعای خلاف واقع مطرح شده است در این اظهارات، نکات ذیل به استحضار مخاطبان شریف، اصحاب رسانه و علاقمندان به حوزه مباحث امور شهری می رسد.

سازمان شهرداری های کشور براساس اختیارات ناشی از اصلاحیه ماده 62 قانون شهرداری؛ مصوب چندین دهه قبل، تشکیل شده است است.

وزارت کشور، درپی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه شرکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با صدور اطلاعیه‌ای ای

اساسنامه شرکت شهرداری های کشور در اجرای تصویب نامه هیأت محترم وقت وزیران (سال 1365) از سوی وزارت کشور تهیه و به تأیید شرکت امور اداری و استخدامی کشور به عنوان مرجع تأیید این اساسنامه رسیده است.

بر اساس مصوبه سال 1383 شورای عالی اداری؛ وظایف وزارت کشور در امور دهیاری ها به شرکت شهرداری های کشور انتقال یافته و نام آن به “سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور” عوض کردن می یابد.

با توجه به ترتیبات قانونی فوق، هر ساله در قوانین بودجه هر سال که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، ردیف بودجه ای متناسب، جهت شرکت شهرداری ها و دهیاری های کشور، به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت کشور در نظر گرفته می شود.

وزارت کشور ادعای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را رد کرد

بر اساسِ نکاتِ پیش گفت؛ اِتقان و استواری چارچوب قانونی شرکت شهرداری ها مُحرز هست، لکن از آنجا که یکی از وظایف قانونی شرکت شهرداری ها؛ نظارت بر عملکرد هر یک از شهرداری های کشور از حیث میزان انطباق عملکرد شهرداران و مدیران شهرداری با قوانین و مقررات هست؛ اعمال مُجدّانه این وظیفه از سوی شرکت در مقاطع متفاوت با تصویر العمل هایی از سوی بعضی از شهرداران محترم مواجه می شود.

از جمله؛ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در وقت تصدی شهردار قبلی با ادعایی شبیه به بیانات اخیر منسوب به جناب آقای دکتر قالیباف، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درخواست ابطال تصویب نامه مورخ 1365.5.8هیأت وزیران راجع به موافقت با تأسیس شرکت شهرداری ها را می نماید که هیأت مذکور در دادنامه شماره 338 و339 مورخ 1387.5.20 به صراحت اعلام می دارد که شرکت مذکور بر اساس قانون تشکیل و اساسنامه آن در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط تهیه و به تأیید مراجع قانونی ذیربط رسیده و کاملاً قانونی است.»

وزارت کشور، درپی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه شرکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با صدور اطلاعیه‌ای ای

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | قانونی | شهرداری | وزارت کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs